Yoshi
no team
Yoshi
JP

Ohtani Yoshinobu


  player detail
  POTW
   position
   Jungler
   Honer
   N/A
   No Data