Venus
no team
Venus
VN

Nguyễn Quốc Hoàng Bùi

  player detail
  POTW
   position
   Support
   Honer
   N/A
   No Data