TFJane
TF
TF Jane
VN

Hoàng Khánh Nguyễn

  player detail
  POTW
   position
   Mid Laner
   Honer
   N/A