SGBRichard
SGB
SGB Richard
VN

Nguyễn Hoàng Phú

  player detail
  POTW
   position
   Mid Laner
   Honer
   N/A
   No Data