MGNRyuk
MGN
MGN Ryuk
VN

Hoàng Lê Khang Võ

  player detail
  POTW
   position
   Top Laner
   Honor
   N/A