TSKratos
TS
TS Kratos
VN

Khánh Ngô Đức

  player detail
  POTW
   position
   Top Laner
   Honer
   N/A